2022-05-24 11:37:24

OBAVIJEST RODITELJIMA I SKRBNICIMA O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED

Pročitajte o obvezama i uvjetima o upisu vaše djece u prvi razred osnovne škole.

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu Temeljem članaka 17.-21. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92110, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnka o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (,,Narodne novine broj 67/14.) Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu OBAVJEŠTAVA RODITELJE O UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE UVJET: - u 1. razred osnovne škole upisuju se djeca koja su do 01. travnja 2022. godine navršila 6 godina života, kao i djeca kojima je rješenjem Brodsko-posavske županije Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu odobren prijevremeni upis. POTREBNI DOKUMENTI: 1. Potvrda školskog liječnika o pregledu djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole (Obrazac 2) — ukoliko nije dostavijena tijekom pregleda djeteta u školi. 2. Osobna iskaznica roditeija ili skrbnika (na uvid) i preslika domovnice ili rodnog lista djeteta. DAN UPISA: 31. svibnja 2022. godine (utorak) 16:00 sati, Matična škola -ponjeti vlastitu kemijsku olovku NAPOMENA: Prema članku 135. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi roditelj je dužan upisati dijete, školskog obveznika u osnovnu školu. Roditelj koji postupi suprotno, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom sukladno članku 152. Zakona.

Osnovna škola "Antun Mihanović" Nova Kapela