2022-05-20 09:06:21

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN MIHANOVIĆ“

NOVA KAPELA, BATRINA

KLASA: 112-01/22-01/9

URBROJ: 2178-20-1-01-22-05

U Batrini, 19.5.2022.

 

Sukladno članku 24. stavku 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022) i članku 21. Pravilnika o postupku zapošljavanje te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, obavještavamo kandidate o rezultatima natječaja

 

O B A V I J E S T

O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Temeljem natječaja objavljenog dana 29.4.2022. na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika, na sjednici Školskog odbora održanoj 18.5.2022.

 

Za radno mjesto učitelja engleskog jezika donesena je odluka o neprimanju kandidata.

 

Objavom ove Obavijesti na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            Lidija Grozdanović,mag.prim.educ.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN MIHANOVIĆ“

NOVA KAPELA, BATRINA

KLASA: 112-01/22-01/9

URBROJ: 2178-20-1-01-22-05

U Batrini, 19.5.2022.

 

Sukladno članku 24. stavku 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022) i članku 21. Pravilnika o postupku zapošljavanje te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, obavještavamo kandidate o rezultatima natječaja

 

O B A V I J E S T

O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Temeljem natječaja objavljenog dana 29.4.2022. na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika, na sjednici Školskog odbora održanoj 18.5.2022.

 

Za radno mjesto učitelja engleskog jezika donesena je odluka o neprimanju kandidata.

 

Objavom ove Obavijesti na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            Lidija Grozdanović,mag.prim.educ.

 


Osnovna škola "Antun Mihanović" Nova Kapela