2020-09-07 14:24:54

Novi raspored zvonjenja

Budući da će nastavni sati od danas trajati 40 min, objavljujemo novi rasored zvonjenja u predmetnoj nastavi.

1.sat        8:00 – 8:40
2.sat        8:45 – 9:25

3.sat       9:30 – 10:10

VELIKI ODMOR    

4.sat         10:25 – 11:05
5.sat         11:10 – 11:50
6.sat         11:55 – 12:35
7.sat         12:40 – 13:20

 
 

Osnovna škola "Antun Mihanović" Nova Kapela