preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Antun Mihanović" Nova Kapela

Login
E-dnevnik

Mrežni katalog knjižnice

Tražilica
Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Projekti

Vremenska prognoza

Raspored zvonjenja

1.sat        8:00 – 8:45
2.sat        8:50 – 9:35

VELIKI ODMOR - 9:35 - 9:50

3.sat       9:40 – 10:25

VELIKI ODMOR - 10:25 - 10:40

4.sat         10:40 – 11:25
5.sat         11:30 – 12:15
6.sat         12:20 - 13:05
7.sat         13:10 - 13:55

KALENDAR RADA

 

Dokumenti škole

 

Raspored sati

Priloženi dokumenti:
raspored 2021 razredi.pdf

Raspored informacija

Prijevoz učenika

Priloženi dokumenti:
UCENICI PUTNICI.docx

Korisni linkovi

 

 

 

 

 

 

Natječaji za posao
vijesti
Obavijest o rezultatima natječaja za učitelja engleskog jezika
Vesna ĐUĐAR JERBIĆ / datum: 15. 7. 2022. 13:01

[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika
Lucija Marić / datum: 29. 6. 2022. 10:04

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta    

 

1. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

            - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, mjesto rada je u Batrini, a prema potrebi i izvan sjedišta škole 


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA
Lucija Marić / datum: 20. 5. 2022. 09:06

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN MIHANOVIĆ“

NOVA KAPELA, BATRINA

KLASA: 112-01/22-01/9

URBROJ: 2178-20-1-01-22-05

U Batrini, 19.5.2022.

 

Sukladno članku 24. stavku 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022) i članku 21. Pravilnika o postupku zapošljavanje te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, obavještavamo kandidate o rezultatima natječaja

 

O B A V I J E S T

O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Temeljem natječaja objavljenog dana 29.4.2022. na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika, na sjednici Školskog odbora održanoj 18.5.2022.

 

Za radno mjesto učitelja engleskog jezika donesena je odluka o neprimanju kandidata.

 

Objavom ove Obavijesti na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            Lidija Grozdanović,mag.prim.educ.

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika
Lucija Marić / datum: 29. 4. 2022. 11:50

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta    

 

1. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

            - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, mjesto rada je u Batrini, a prema potrebi i izvan sjedišta škole 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o rezultatima natječaja za knjižničara i učitelja engleskog jezika
Vesna ĐUĐAR JERBIĆ / datum: 11. 3. 2022. 13:27

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN MIHANOVIĆ“

NOVA KAPELA, BATRINA

KLASA: 112-01/22-01/4

URBROJ: 2178-20-1-01-22-07

U Batrini, 11.3.2022.

 

Sukladno članku 24. stavku 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/17) i članku 21. Pravilnika o postupku zapošljavanje te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, obavještavamo kandidate o rezultatima natječaja

 

O B A V I J E S T

O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Temeljem natječaja objavljenih dana 18.2.2022. na web stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina za popunu radnih mjesta stručnog suradnika knjižničara i učitelja engleskog jezika, primljeni su uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 10.3.2022.godine:

 

 1. Na radno mjesto stručnog suradnika knjižničara – Lucija Marić, magistra bibliotekarstva.

 

 1. Za radno mjesto učitelja engleskog jezika donesena je odluka o neprimanju kandidata.

 

Objavom ove Obavijesti na web stranici Škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                                            Lidija Grozdanović,mag.prim.educ.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto šk.knjižničara i učitelja engleskog jezika
Vesna ĐUĐAR JERBIĆ / datum: 18. 2. 2022. 13:53

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta    

 

1. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

            - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, mjesto rada je u Batrini, a prema potrebi i izvan sjedišta škole 

2. STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR

            - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, mjesto rada je u Batrini, a prema potrebi i izvan sjedišta škole 

           

UVJETI: Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17,98/19), uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda o završenom fakultetu), 
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Izabrani kandidat obvezan je nakon izbora dostaviti izvornike ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika.

Mogu se javiti osobe oba spola.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom  na web stranici škole http://os-amihanovic-batrina.skole.hr/dokumenti_kole

 

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole (18.2.2022.-28.2.2022.)

Nepravodobno dostavljene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku 15 dana na web stranici škole: http://os-amihanovic-batrina.skole.hr/

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

        Osnovna škola «Antun Mihanović»

        S.Radića 156, Batrina

        35410 Nova Kapela

s naznakom „za natječaj“

 

 

                                                                                 RAVNATELJICA

                                                                                 Lidija Grozdanović, mag.prim.educ.

 

 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest sudionicima natječaja
Marina Milobara / datum: 4. 1. 2022. 13:29

Na sjednici Školskog odbora održanoj 4.1.2022. godine nitko nije izabran za učitelja engleskog jezika po objavljenom natječaju od 17. 12. 2021. godine.

Predsjednik Školskog odbora: Josip Dročić


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta učitelja engleskog jezika
Marina Milobara / datum: 17. 12. 2021. 07:08

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta    

 

1. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

            - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme (zamjena), u punom radnom vremenu, mjesto rada je u Batrini, a prema potrebi i izvan sjedišta škole     

           


[OPŠIRNIJE]Obavijest sudionicima natječaja
Dragana Haramustek / datum: 4. 10. 2021. 08:10

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina, koji je obljavljen 15. rujna 2021. godine na mrežnim stranicma i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole, na prijedlog ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine izabrao je:

Marinu Milobaru, magistru bibliotekarstva iz Slavonskog Broda, na mjesto školskog knjižničara, na puno, određeno vrijeme.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto školskog knjižničara
Dragana Haramustek / datum: 15. 9. 2021. 10:32

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest sudionicima natječaja
Dragana Haramustek / datum: 12. 2. 2021. 09:32

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina, koji je obljavljen 27. siječnja 2021. godine  na mrežnim stranicma i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole, na prijedlog ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj 11. veljače 2021. godine izabrao je:

Ivonu Butumović, magistru edukacije hrvatskog jezika i književnosti iz Davora, na mjesto učitelja hrvatskog jezika, na puno, određeno vrijeme.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta
Dragana Haramustek / datum: 27. 1. 2021. 09:44

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta    


[OPŠIRNIJE]Obavijest sudionicima natječaja
Dragana Haramustek / datum: 18. 12. 2020. 08:05

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina, koji je obljavljen 1. prosinca 2020. godine  na mrežnim stranicma i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole, temeljem uvida u natječajnu dokumantaciju i intervjua s ravnateljicom Škole, na prijedlog ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine izabrao je:

Josipa Kajfeša, prvostupnika razredne nastave, na mjesto učitelja informatike na napuno neodređeno radno vrijeme, 16 sati.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta
Dragana Haramustek / datum: 1. 12. 2020. 12:54

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta    


[OPŠIRNIJE]Obavijest sudionicima natječaja
Dragana Haramustek / datum: 5. 11. 2020. 09:27

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina, koji je obljavljen 19. listopada 2020. godine  na mrežnim stranicma i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole, temeljem uvida u natječajnu dokumantaciju, provedenog pisanog testiranja i intervjua s ravnateljicom Škole, na prijedloga ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj 4. studenoga 2020. godine izabrao je:

Davora Peića iz Nove Kapele, diplomirani informatičar, na mjesto učitelja informatike, na nepuno, neodređeno vrijeme.

Saru Dejanović iz Batrine, magistra kineziologije u edukaciji i kineziterapiji, na mjesto učitelja tjelesne kulture, na puno određeno vrijeme.

Anitu Tomas iz Okučana, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti, na mjesto učitelja njemačkog jezika, na nepuno, određeno vrijeme.

 

[OPŠIRNIJE]Rezultati procjene kandidadta
Dragana Haramustek / datum: 3. 11. 2020. 12:09

U prilogu se nalazi rang lista kandidata nakon pisanog testiranja održanog 3. studenoga 2020. u OŠ "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina.

Klikom na "opširnije" dolazite do priloga.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnih mjesta
Dragana Haramustek / datum: 19. 10. 2020. 10:06

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta   

1. UČITELJA/UČITELJICE INFORMATIKE

            - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu 16 sati ukupno tjedno

2. UČITELJA/UČITELJICE NJEMAČKOG JEZIKA

            - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu 20 sati ukupno tjedno (zamjena)

3. UČITELJA/UČITELJICE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

            - 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme (zamjena)

UVJETI: Uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda o završenom fakultetu), 
 • domovnicu (dokaz o državljanstvu),
 • uvjerenje o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Potrebnu dokumentaciju dostaviti u preslikama jer istu ne vraćamo. Izabrani kandidat obvezan je nakon izbora dostaviti izvornike ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika.

Mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu na koji se pozivaju.

Pozivaju se osobe iz članka 102., stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103., stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, poveznica na stranicu:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom  na web stranici škole http://os-amihanovic-batrina.skole.hr/dokumenti_kole

U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole (19.10.2020. – 27.10.2020.)

Nepravodobno dostavljene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku 15 dana na web stranici škole: http://os-amihanovic-batrina.skole.hr/

 Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

        Osnovna škola «Antun Mihanović»

        S.Radića 156, Batrina

        35410 Nova Kapela

s naznakom „za natječaj“

                                                                                 RAVNATELJICA

                                                                Lidija Grozdanović, mag.prim.educ.

 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest sudionicima natječaja
Dragana Haramustek / datum: 8. 11. 2019. 07:34

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina, koji je obljavljen 23. listopada 2019. godine  na mrežnim stranicma i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole, temeljem uvida u natječajnu dokumantaciju, provedenog pisanog testiranja 4. studenoga 2019. i intervjua s ravnateljicom Škole, na prijedloga ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj 7. studenoga 2019. godine izabrao je:

Bojana Dolenca, profesora likovne kulture iz Zagreba, na radno mjesto učitelja likovne kulture na neodređeno, nepuno radno vrrijeme;

Suzanu Mihalic, magistra povijesti iz Okučana na radno mjesto učitelja povijesti na neodređeno, puno radno vrijeme;

Moniku Bartolović, magistra geografije, na radno mjesto učitelja geografije na određeno, puno radno vrijeme.


[OPŠIRNIJE]Rezultati procjene kandidata i poziv na razgovor
Dragana Haramustek / datum: 4. 11. 2019. 20:08

U prilogu se nalazi rang lista kandidata nakon pisanog testiranja i  poziv na razgovor s ravnateljicom

Klikom na "opširnije" dolazite do priloga.


[OPŠIRNIJE]Obavijest kandidatima
Dragana Haramustek / datum: 29. 10. 2019. 14:58

Testiranje kandidata provest  će se u ponedjeljak, 4. studenoga 2019. u 
8:00 sati u Osnovnoj školi "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnih mjesta
Dragana Haramustek / datum: 15. 10. 2019. 10:32

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,  Osnovna škola „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, S.Radića 156, Batrina, raspisuje


[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja/-ice škole
Ivica Kušanić / datum: 22. 5. 2019. 13:31

Temeljem članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 60. Statuta Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina, Školski odbor Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, Batrina raspisuj NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole.


[OPŠIRNIJE]Obavijest sudionicima natječaja
Ivica Kušanić / datum: 17. 5. 2019. 14:50

Nakon objavljenog natječaja Osnovne škole "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina, koji je obljavljen 3. svibnja 2019. godine  na mrežnim stranicma i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole, temeljem uvida u natječajnu dokumantaciju i prijedloga ravnateljice, Školski odbor na sjednici održanoj 17. svibnja 2019. godine izabrao je Ivonu Samardžić iz Pakraca, mag.prim. obrazovanja za učiteljicu likovne kulture.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za popunu radnog mjesta
Ivica Kušanić / datum: 3. 5. 2019. 14:39

Osnovna škola "Antun Mihanović" Nova Kapela, Batrina raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju